OVER HET BOEK

De basis van het boek ligt meer dan 2000 jaar geleden bij het kind Jezus geboren uit de Maagd Maria.

De wereld is de laatste decennia sterk geëvolueerd en het lijkt alsof de oude gevestigde waarden en de zeer lang vanzelfsprekende steun van hogere machten onnodig geworden zijn.

Toch blijkt duidelijk dat nog steeds velen hun hoop vestigen op de moederfiguur Maria en tot haar blijven komen met dagelijkse zorgen en verdriet. Op een realistische manier brengt de auteur het levendige verleden van de Mariale beleving in beeld. Positief en hoopvol probeert de auteur een venster te openen naar de nabije toekomst. Langs Vlaamse wegen wordt gezocht naar soms eeuwenoude kapelletjes of een beeltenis van de Moeder Maria die een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op zo vele gelovigen. Hoewel het boek christelijk is geïnspireerd, laat het ruimte over voor de andersdenkende maar positief ingestelde medemens.

Het boek hoort thuis in onze rijk levende, Vlaamse volksgeschiedenis en laat bij elke lezer een diep en warm gevoel na.

Een voorwoord-reflectie wordt gegeven door de Vlaamse theoloog Hans Geybels. Hij studeerde moderne geschiedenis en godgeleerdheid aan de KU Leuven en de universiteit van Oxford. Vervolgens werd hij woordvoerder van kardinaal Danneels. Hij is halftijds docent aan de faculteit Godgeleerdheid en Religiestudies van de KU Leuven. Zijn academische interesses gaan uit naar de relaties tussen de Kerk en de media en religieuze volkscultuur waarover hij nationaal en internationaal publiceert.

© 2019 Marian D'Haese